14 May 2008

Muallak Taşı ( Hacer-i Muallak )

Muallâk TaşıBu taşın adı Muallak Taşı ya da Hacer-i Muallak. Asılı duran taş anlamına geliyor. Peygamberimiz Hz. muhammed'in Mirac'a çıkarken bastığı ve ayak izinin bulunduğu kayadır. Altında mağara olan bu kaya parçası, Kudüs'te Kubbet-üs Sahra'nın içindedir.

Kayanın en geniş kısmı 18 metre, en dar kısmı ise 13.5 metredir. Bu kayanın içine on bir basamak merdivenle inilebilmektedir. Kayanın iç kısmı yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 4.5 metre x 4.5 metre boyutlarında boş bir mekandır.

Bilgi Yararlı Oldumu

3 yorum:

apen dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
apen dedi ki...

http://img209.imageshack.us/img209/8355/sahtemuallaktasi.jpg

UYARI: Yukarıdaki resimde görülen ve çoğu sitelerde “ Muallâk Taşı ” olarak sözü edilen taş, photoshop'ta yapılmış fake (sahte) bir resimden başka bir şey değildir. Yukarıdaki resmin Hz. Muhammed (S.A.V) ve Miraç’la hiçbir alakası yoktur.



Hacer-i Muallâk (Muallâk Taşı) Hakkında:

Harem-i Şerif; Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi dini amaçla yapılmış yapıları içine alan, yaklaşık 150 dönüm büyüklüğünde bir arazi üzerine dağılmış binalardan oluşan kutsal bir mekândır. Günümüzde birçok kişi tarafından Mescid-i Aksa olduğu sanılan yapı ise, aslında gerçek Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında yer alan Kubbet-üs Sahra'dır.

http://img25.imageshack.us/img25/7127/mescidiaksaks2.jpg

Mescid-i Aksa

Aksa kelimesi "en uzak" anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Yani, "en uzak mescid" demektir. Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hz. Süleyman mabedinden kalan batı duvarına bitişik olan dörtgen şeklindeki bu cami, M.S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a) döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletilmiştir.


Kubbet-üs Sahra

Bugün pek çok kimse tarafından Mescid-i Aksa zannedilen üstü altın kaplı, sekiz köşeli yer aslında Kubbet-üs Sahra adlı yapıdır. Bir dönem Kubbet-üs Sahra'yı ele geçiren Haçlılar, burayı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak, cami olarak ziyarete açmıştır. Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur.

Ayrıca Kudüs'te Hz. Ömer Camii ismiyle bilinen bir mescit vardır ve Kubbet-üs Sahra da genellikle bu mescid ile karıştırılır. Oysaki bu mescit, Harem-i Şerif'in dışında, 500 metre daha batıda yer almaktadır.

Hacer-i Muallâk

Kubbet-üs Sahra'nın içinde "Asılı Duran Taş" anlamına gelen Hacer-i Muallâk taşı bulunmaktadır. Hz. Peygamber (sav)'in Miraç'a çıktığı kabul edilen kaya işte burasıdır. Bu kayanın en geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13.5 metredir. Bu kayanın içine on bir basamak merdivenle inilebilmektedir. Kayanın iç kısmı yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 4.5 metre x 4.5 metre boyutlarında boş bir mekandır. İçeriden tavana bakıldığında havada asılı izlenimi verir, bundan dolayı Hacer-i Muallâk olarak anılmaktadır.

http://img164.imageshack.us/img164/4611/gercekmuallaktasi.jp
http://img164.imageshack.us/img164/6011/hacerimuallaktasininalt.jpg

http://img164.imageshack.us/img164/2192/kubbetussahramuallaktas.jpg

http://img164.imageshack.us/img164/420/kubbetussahragercekmualp.jpg

Mescidi Aksa'nın Müslümanlar İçin Önemi :

Mescidi Aksa bilindiği üzere Müslümanların ilk kıblesi ve harem mescidlerin üçüncüsüdür Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Mescidi Aksa'dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir Bu konuda İsra suresinin birinci ayetinde şöyle buyruluyor:

"Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir Şüphesiz o duyandır, görendir "

Hadis-i Şerif:

“Yolculuk ancak şu üç Mescidden birine olur; benim şu mescidime (Medine-i Münevvere’de), Mescid-i Haram’a (Kâbe) ve Mescid-i Aksa’ya.” Müslim Kitabül Hacc 15/415

Kubbet-üs Sahra’nın Müslümanlar İçin Önemi:

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Kubbet-üs Sahra içindeki kaya üzerinden Mirac’a yükselmiştir.
İslam mimarisinde bilinen ilk kubbeli eserlerden birisidir.

Harem-i Şerif içerisin de yer alan, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra, Müslümanlar için Kutsal sayılır ve her ikisi de aynı öneme sahip olmalıdırlar.

Reklomastik Fikirler dedi ki...

Hep merak ettiğim bir konuydu bu araştırmalarınız için teşekkürler, bizi aydınlatmanız son derece önemli, umarım devam edersiniz.