Kıyamet Ve Alametleri

Ebu'z-Zübeyr, Hz. Câbir radıyallahu anh'tan naklediyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bugün doğmuş (canlı olan) hiçbir nefis yoktur ki, yüz sene sonra ölmemiş olsun." (Râvi der ki:) "Bununla ömrün kısalması kastedilmiştir." Müslim, Fezailu's-sahâbe 218, (2538); Tirmizi, Fiten 64, (2251).

Esmaü'l Hüsna

Allah الله Kendisinden başka ilah olmayan "O" ilah. El-İlah'dan türemiştir.Diğer isimleri kapsar.

Namaz Ve Abdest

Namaz Müminlerin Miracıdır. - Secde hâli kulun ALLAH`a en yakın olduğu hâldir - Abdest insanın abdest organlarındaki kirleri temizlediği gibi günah kirlerinden de temizler

Dualar

Kim, Müslüman Kardeşinin Arkasından Dûa Ederse, Melekler, Dûa Eden Kişi İçin De Âmin! Aynısı Sana Da Olsun! Derler…

Hadis-i Şerifler

Ebu Sa'îd İbnu Mâlik İbni Sinân el-Hudrî (radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." Ebu Sa'îd der ki: "Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: "Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz..." (Nisa, 40). Tirmizî Sıfatu Cehennem 10, (2601). Tirmizî hadis için "sahihtir" demiştir.

26 Kas 2017

İnşirah Suresi

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren

İnne me'al'usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab 


İnşirah Suresi Anlamı (Meali)

Senin için bağrını açmadık mı? (Elem neşrah leke sadrek)

Senden o yükünü indirmedik mi? (Ve vada'na 'anke vizreke )

O sırtında sana eziyet veren yükünü? Elleziy enkada zahreke

Senin şanını yüceltmedik mi? (Ve refa'na leke zikreke)

Demek ki, her zorluğun yanında bir de kolaylık var. (Feinne me'al'usri yüsren)

Evet o zorlukla beraber bir de kolaylık var! (İnne me'al'usri yüsren)

Bu yüzden boş kaldığında yine kalk yorul! (Feiza ferağte fensab)

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul! (Ve ila rabbike ferğab)

Tâ Hâ Sûresi – 25-28. Ayetler

Rabbişrahlî sadrî. 

ve yessir lî emrî. 

vahlül ugdeten min lisânî. 

yefgahû gavlî. 


Türkçe Anlamı:

 Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır; 

dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar

Ayetel Kürsi, Ayat Kursi, Okunuşu ve Anlamı


26 Ağu 2017

Hüner. O demde ki,

Hüner. O demde ki, perdeler kalkar, perdeler iner, Azraile "hoşgeldin!" diyebilmekte hüner.

30 Eki 2016

Ya Rabbi

Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım! AMİN

14 Eki 2016

Allah Bana Yeter


17 Eyl 2016

ALAK Suresi 19. ayet meali

Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.